Καφέ Νίκαια

Τρένο Cafe - Νίκαια

Γρεβενών 45, Πλατεία Αγίου Νικολάου, Νίκαια
(ΜΕΤΡΟ - ΣΤΑΣΗ ΝΙΚΑΙΑ)